ข้อมูลสถิติต่าง ๆ
สถิติเรื่องร้องเรียนปีล่าสุด

 

สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1สิทธิ-(1).jpg

สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2พื้นที่.jpg

สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเพศของผู้ร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3เพศ.jpg

สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามช่องทางของผู้ร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4ช่องทาง.jpg

สรุปผลการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5สรุป.jpg

เลื่อนขึ้นด้านบน