หน้าแรก ‎| สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

content Site Map
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียน ติดตามเรื่องร้องเรียน
Web Portal
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รับสมัครสอบ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
บริการจดแจ้งองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ
แจ้งเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
เว็บไซต์เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าว กสม. และเหตุการณ์สำคัญ
ข่าวล่าสุด 17 พ.ค. 2567 กสม. แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2567 กสม. ตรวจสอบกรณีตำรวจไม่บันทึกภาพและเสียงขณะตรวจค้นและจับกุม แนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย - กสม. ประชุมร่วมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก นำเสนอผลงานด้านการป้องกันการทรมาน ร่วมผลักดันประเด็นการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางหรรษา บุญรัตน์ รอ...

อ่านเพิ่มเติม 59
ข่าวล่าสุด 17 พ.ค. 2567 กสม. สุภัทรา ร่วมการเปิดตัวรายงาน อันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเอง ความรุนแรงในโลกดิจิทัลและการปิดปากนักกิจกรรมผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมการเปิดตัวรายงาน อันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเอง : ความรุน...

อ่านเพิ่มเติม 11
ข่าวล่าสุด 16 พ.ค. 2567 กสม. เน้นย้ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอให้ใช้มาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแทนมาตรการทางกฎหมายในส่วนของผู้เสพ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ความปลอดภัยของสังค...

อ่านเพิ่มเติม 116
ข่าวล่าสุด 16 พ.ค. 2567 กสม. สุชาติ ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2566 ประเด็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายภาณุพ...

อ่านเพิ่มเติม 13
ข่าวล่าสุด 16 พ.ค. 2567 กสม. สุภัทรา รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่าย REFORM Thailand Partnership กรณีรัฐบาลมีแนวนโยบายการแก้ไขกฎกระทรวงการครอบครองยาเสพติดอาจส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00น. ที่ห้องรับรอง 604 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิ...

อ่านเพิ่มเติม 13
ดูทั้งหมด
ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน
ข่าวภูมิภาค
ข่าวล่าสุด 1 พ.ค. 2567 ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติผล...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำรองคลังพัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำรองคลังพัสดุ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ข่าวล่าสุด 26 เม.ย. 2567 ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
18 มี.ค. 2567 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จ.พังงา

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) ได้ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ณ อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีกำหนดการ ดังนี้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
เลื่อนขึ้นด้านบน