หน้าแรก ‎| สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

content Site Map
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียน ติดตามเรื่องร้องเรียน
Web Portal
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
บริการจดแจ้งองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ
แจ้งเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
เว็บไซต์เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าว กสม. และเหตุการณ์สำคัญ
ข่าวล่าสุด 21 มิ.ย. 2567 กสม. แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2567 กสม. ตรวจสอบกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยให้มีการเรียกรับเงินและกระทำชำเราผู้ต้องหา ชี้มีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันการทรมานฯ แนะ ตร. สอบสวนข้อเท็จจริงและเยียวยาผู้เสียหาย - เผยผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีการระบาดของปลาหมอคางดำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและประมงชายฝั่งหลายจังหวัด เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชา...

อ่านเพิ่มเติม 81
ข่าวล่าสุด 21 มิ.ย. 2567 กสม. ร่วมการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ ชี้แจงรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2566 และรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวส...

อ่านเพิ่มเติม 13
ข่าวล่าสุด 20 มิ.ย. 2567 กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และUNICEF เปิดตัว “คู่มือการชุมนุมสาธารณะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” และ “แนวทางการชุมนุมประท้วงที่ปลอดภัยและเสรีของ UNICEF”

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัด...

อ่านเพิ่มเติม 34
ข่าวล่าสุด 20 มิ.ย. 2567 กสม. ร่วมภาคีเครือข่ายจัดประชุมติดตามและขับเคลื่อนให้มีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-15.30 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา และเป็นวิทยากรนำเสนอประเด็น &ldqu...

อ่านเพิ่มเติม 27
ข่าวล่าสุด 20 มิ.ย. 2567 กสม. ร่วม สสส. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานสิทธิมนุษยชน

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดง...

อ่านเพิ่มเติม 35
ดูทั้งหมด
ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน
ข่าวภูมิภาค
ข่าวล่าสุด 1 พ.ค. 2567 ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติผล...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
19 มิ.ย. 2567 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ข่าวล่าสุด 28 พ.ค. 2567 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

ขอเชิญข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหากรอกรายละเอียดตามใบสมัครพร้อมทั้งจัดทำเอกสารหรือหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF จำนวน 1 ไฟล...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
18 มี.ค. 2567 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จ.พังงา

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) ได้ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ณ อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีกำหนดการ ดังนี้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
เลื่อนขึ้นด้านบน