การประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การเข้ารับการประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้ GANHRI
เลื่อนขึ้นด้านบน