การประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ข้อมูลที่ถูกต้องกรณีการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
logo-ย่อ-(1).jpg

 

ข้อมูลที่ถูกต้องกรณีการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                    ตามที่หลายฝ่ายได้ออกมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากสถานะ "เอ" เป็น "บี" โดยสำนักงานข้อหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้น

                    เนื่องจากอาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อสาธารณะ ดังต่อไปนี้
                    1. Principles relating to the status of National Institutions (The Paris Principles) Adobted by General Assembly resolution 48/134 of December 1993
                    2. หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                    3. Letter from National Institutions and Regional Mechanism Sections to Secretary-General of the Office of the National Human Rights Commission. 25th November 2015.
                    4. ผลการทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ICC
                    5. ข้อเท็จจริงกรณีการลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลื่อนขึ้นด้านบน