สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จ.พังงา

18/03/2567 1804
เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) ได้ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ณ อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่ชุมชนชาวเลบ้านทับตะวัน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ามอแกลนบ้านทับตะวัน – บนไร่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ภายในงานได้มีการพูดคุย dinner talk เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และร่วมรับชมการนำเสนอนิทรรศการวิถีชีวิตชาวเล ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกอบอาหาร
 
ต่อมาวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ชุมชนชาวเลบ้านทับปลา - ลำปี ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกลนบ้านทับปลา – ลำปี โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ภายในงานได้มีการมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และพิธีบันทึกความร่วมมือ “การคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563
 
ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และให้บริการคลินิกสิทธิมนุษยชนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กสม. หรือทางสายด่วน 1377
เลื่อนขึ้นด้านบน