ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

26/04/2567 1911

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เลื่อนขึ้นด้านบน