สำนักงาน กสม. ขอเชิญรับชมออนไลน์เวทีนำเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง “มองรอบด้านกับโครงการแลนด์บริดจ์”

09/05/2567 2061

          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ขอเชิญรับชมออนไลน์เวทีนำเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ เรื่อง “มองรอบด้านกับโครงการแลนด์บริดจ์” ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.30 น.  ถ่ายทอดสด ณ ห้อง BB202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีกำหนดการดังนี้

 

08.45 น.          กล่าวเปิด โดย นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

09.00 น.          การให้ความเห็นทางวิชาการ เรื่อง “มองรอบด้านกับโครงการแลนด์บริดจ์” : ในประเด็น “ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และผลกระทบ"                   

                              1. นายสมบูรณ์ คำแหง                            ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกช (กป.อพช.)

                                2. พล.ร.ต. จตุพร ศุขเฉลิม                      ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานท่าเรือและขนส่งทางทะเล

                                3. นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ                    วิศวกรอิสระ

                                4. ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์                     นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม

                                5. ดร.ชวลิต วิทยานนท์ (zoom)              นักวิชาการอิสระด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

                                6. ดร.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง (Zoom)         นักวิชาการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                                    ดำเนินรายการโดย บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล The Active ThaiPBS

12.30 น.         กล่าวสรุปและแถลงข่าวปิด    โดย นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live “สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” https://www.facebook.com/nhrct

เลื่อนขึ้นด้านบน