Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
 
ร้องเรียนการทุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
คำนิยาม

"เรื่องร้องเรียนทั่วไป" หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้อง

"เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง" หมายถึง เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้อง

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความโปร่งใสในการปฎิบัติงานได้ทางที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7 120 หมู่ที่ 3 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
ลิงค์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิกที่นี่)
logo-ร้องเรียน.jpg

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4901608
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
358
คน