Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
กฏหมาย View : 1449
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไฟล์ วันที่อัพเดต สถิติดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 04/12/2563 154 247 kB 1. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 1. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562
2. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 31/03/2565 13 283 kB 2. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562 04/12/2563 109 257 kB 2.1 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562 2.1 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ พ.ศ. 2562
2.2 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 18/03/2565 13 58 kB 2.2 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 2.2 ข้อบังคับคณะกรรมการสวัสดิการ ภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้รถราชการเพื่องานสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4322009
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1253
คน