Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
การรับเรื่องร้องเรียน / บริการประชาชน View : 8977
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน


 
*
(หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม บุคคลทั่วไป)
 
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2141-3898 และ 0-2141-3894

***หมายเหตุ ช่องทางการรับ/แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย หากต้องการส่งเรื่องร้องเรียนสามารถส่งได้ที่ ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์(คลิกที่นี่)

 
 Security code
*
    

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5394761
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
504
คน