Sorry, your browser does not support JavaScript!

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม
20/04/2561
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
09/04/2561