หน้าแรก ‎| สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

content Site Map
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียน ติดตามเรื่องร้องเรียน
Web Portal
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รับสมัครสอบ
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
บริการจดแจ้งองค์กรเอกชนและสภาวิชาชีพ
แจ้งเหตุการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
เว็บไซต์เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าว กสม. และเหตุการณ์สำคัญ
ข่าวล่าสุด 17 พ.ค. 2567 กสม. แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2567 กสม. ตรวจสอบกรณีตำรวจไม่บันทึกภาพและเสียงขณะตรวจค้นและจับกุม แนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย - กสม. ประชุมร่วมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก นำเสนอผลงานด้านการป้องกันการทรมาน ร่วมผลักดันประเด็นการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางหรรษา บุญรัตน์ รอ...

อ่านเพิ่มเติม 150
ข่าวล่าสุด 21 พ.ค. 2567 กสม. ศยามล ประชุมติดตามผลดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. กรณีโครงการก่อสร้างโรงแรม และอาคารพาณิชย์ย่านคลองสาน ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 709 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่...

อ่านเพิ่มเติม 18
ข่าวล่าสุด 21 พ.ค. 2567 กสม. ศยามล ลงพื้นที่ประชุมรับฟังข้อเท็จจริง กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนพูงอย

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางรัตติกุล จันทร์สุริยา และนางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจ...

อ่านเพิ่มเติม 14
ข่าวล่าสุด 21 พ.ค. 2567 กสม.ศยามล รับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานและกรณีนายทุนออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินทำกินและที่สาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร...

อ่านเพิ่มเติม 13
ข่าวล่าสุด 17 พ.ค. 2567 กสม. สุภัทรา ร่วมการเปิดตัวรายงาน อันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเอง ความรุนแรงในโลกดิจิทัลและการปิดปากนักกิจกรรมผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมการเปิดตัวรายงาน อันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเอง : ความรุน...

อ่านเพิ่มเติม 31
ดูทั้งหมด
ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน
ข่าวภูมิภาค
ข่าวล่าสุด 1 พ.ค. 2567 ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมนุษยชน ประจำปี 2566 - 2567 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติผล...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
23 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ข่าวล่าสุด 26 เม.ย. 2567 ประกาศบัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประกาศ ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
18 มี.ค. 2567 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จ.พังงา

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) ได้ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ณ อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีกำหนดการ ดังนี้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2...

อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
เลื่อนขึ้นด้านบน