Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 9
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) จำนวน ๑ คัน และ รถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ
1. ตารางราคากลาง
2. ขอบเขตของงาน

 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238623
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1
คน