Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 13
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน : เหลียวหลังแลหน้า 20 ปี กสม.
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศราคากลาง จ้างจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน : เหลียวหลังแลหน้า 20 ปี กสม. ตามเอกสารแนบ
          1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          2. ขอบเขตของงาน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4634138
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
164
คน