Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 265
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238617
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
332
คน