Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 689
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน รวมจำนวน 8 ตำแหน่ง นั้น
บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้เสนอรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงมีประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144897
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
144
คน