Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 620
ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรอบคอบ จึงเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน จากเดิมเป็น “วันที่ 31 พฤษภาคม 2566” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396538
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
180
คน