Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1250
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักกฎหมาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และกำหนดการอื่น ๆ ในการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5157365
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1683
คน