Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 100
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
          หากผู้ใดมีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภากรุงเทพฯ 10305 หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 หรือที่ https://www.senate.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  2566

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4919822
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1411
คน