Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 351
ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325675
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1069
คน