Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 144
รายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รับสมัครข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง สำนักบริหารกลาง นั้น
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ : ประกาศ-อ-ต้น.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4530665
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
29
คน