Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 99
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
          หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕  ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑  ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันพุธที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๕

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4530589
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1700
คน