Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 412
การแก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412209
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
229
คน