Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1195
รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ต่อไปนี้ โดยให้จัดทำหนังสือนำส่งสำนักบริหารกลาง ระหว่างวันที่ 7 - 25 มิถุนายน 2564 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
​          ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
              1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง สำนักบริหารกลาง
              2. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
              3. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
              4. ผู้อำนวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1 สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
              5. ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2 สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
              6. ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
              7. ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
              8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ สำนักกฎหมาย
เอกสารประกอบ : ประกาศฯ.pdf
เอกสารประกอบ : แบบข้อมูลบุคคล-อ-ต้น.doc

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325946
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1340
คน