Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 69
รณรงค์งดการรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (No Gift Policy)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอความร่วมมืองดกรับของขวัญ ของกำนัลหรือสิ่งของตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกรูปแบบ (No Gift Policy)
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5239312
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
60
คน