Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 6
​สำนักงาน กสม. อีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิมนุษยชนในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เขต 7 ขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้การต้อนรับและสนับสนุนสถานที่สำนักงานในการจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เขต 7 ขอนแก่น และภาคี เพื่อให้มีกลไกการทำงานและวิเคราะห์สถานการณ์และการทำงานกลุ่มในระดับพื้นที่ และเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพร้อมการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันและวางแผนการดำเนินงานในระดับเขต โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 
          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานพื้นที่ภูมิภาคซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครอง ส่งเสริมและเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน และการสนับสนุนพื้นที่สำนักงาน เพื่อให้เครือข่ายต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งการประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับการทำงานและความร่วมในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396482
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
124
คน