Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 13
สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเลและกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้

          เมื่อวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องจัสมิน 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้นายสุเรนทร์  ปะดุกา ผู้อำนวยการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้) เข้าร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายการเข้าถึงระบบสุขภาพและประเมินผลกระทบกับสิทธิมนุษยชนเครือข่ายชาวเลและกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท ศูนย์นิติชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายชาวเลอันดามัน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาคมเพื่อนเยาวชนภาคใต้

          ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดแผนประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเลในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน (จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สตูล) ในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 10 ชุมชนประกอบด้วย ชุมชนทับปลา ชุมชนเกาะสุรินทร์ ชุมชนโต๊ะบาหลิว ชุมชนราไวย์ ชุมชนหลีเป๊ะ ชุมชนอาดัง ชุมชนแหลมดง ชุมชนเกาะพระทอง ชุมชนสังกะอู้ และชุมชนเกาะหลำ และได้กำหนดแผนขับเคลื่อนสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 907 คน เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงระบบสุขภาพ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และเข้าถึงสิทธิและสถานะบุคคล

          สำหรับผลการประชุมดังกล่าวสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ จะรายงานให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารสำนักงาน กสม. เพื่อทราบต่อไป© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325754
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1148
คน