Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 21
สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา
          วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยนายสุเรนทร์ ปะดุกา ผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายฐิติวัฒน์ สายวร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการอุปถัมภ์ยุติธรรมครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดขอนแก่นในการให้ความรู้ด้านกฎหมายตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144916
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
163
คน