Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 6
กสม. ส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์หน่วยงานของรัฐลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดนครราชสีมา
            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มอบหมายให้นายสุเรนทร์  ปะดุกา ผู้อำนวยการสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายภพธรรม  สุนันธรรม นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ ลงพื้นที่วัดหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสังเกตุการณ์/เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กรณีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชตามคำร้องของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด

            ในการนี้ คณะผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด่านขุนทด สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา และฝ่ายปกครองอำเภอด่านขุนทด รับฟังข้อมูลจากประชาชนและลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณรอบเหมืองโพแทช จำนวน 14 จุด โดยคณะผู้ตรวจสอบทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวิเคราะห์สิ่งเจอปนในน้ำเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามกฎหมายต่อไป

            อนึ่ง การลงพื้นที่สังเกตการณ์ข้างต้นมีที่มาจากข้อเรียกร้องของภาคประชาชนในเวทีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน ซึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ กสม. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144905
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
152
คน