Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 95
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามสำเนาประกาศดังแนบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340312
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1189
คน