Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 11
สำนักงาน กสม. ประชุมแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและพัฒนารูปธรรมของพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและพัฒนารูปธรรมของพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (พชภ.) รศ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่จากองค์กรแพลน (ประเทศไทย) กรมการปกครอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
การประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเตรียมข้อมูลชาวมอแกนในการทำใบรับรองการเกิด การสอบประวัติ การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อเข้าสู่กระบวนการลงรายการสัญชาติตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 และมาตรา 7 ทวิ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา โดย สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนข้อมติสมัชชาสิทธิมนุษยชน ในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "ขจัดการไร้รัฐในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567"


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154061
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
40
คน