Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 318
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566”
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “รณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566” โดยขอให้ส่งความปรารถนาดีที่มีต่อกันผ่านบัตรอวยพรปีใหม่ หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมองค์กรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อให้บุคลากรและสังคมได้ปฏิบัติยึดถือร่วมกันต่อไป 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396471
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
113
คน