Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 58
เลขาธิการ กสม. กล่าวต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าศึกษาดูงานสำนักงาน กสม.
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาที่มาดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148445
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
150
คน