Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 18
รองเลขาธิการ กสม. ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายกฤษฎา งามสินจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ได้ประชุมรับฟังการข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงกระทำการตรวจค้นบ้าน ยึดทรัพย์สิน ตรวจสารพันธุกรรม และควบคุมตัว อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนของประชาชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
จากนั้น เวลา 15.00 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านและผู้เสียหายในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ได้จัดทำบันทึกข้อมูลและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4534547
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
262
คน