Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 11
รองเลขาธิการ กสม. ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบุปผาแกรนด์ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และการส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนในบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากนั้น เวลา 13.00 น. รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกฤษฎา งามสินจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปยังมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสารพันธุกรรมโดยกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ และกรณีขอให้คุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ได้จัดทำบันทึกข้อมูลและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412231
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
251
คน