Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 8
เลขาธิการ กสม. ประชุมร่วมกับเลขาธิการ คสช. ประสานการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในสุขภาพ
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เลขาธิการ กสม.) พร้อมด้วยนายชนินทร์ เกตุปราชญ์ นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชุมหารือร่วมกับนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (เลขาธิการ คสช.) นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิในสุขภาพ เช่น การจัดเวทีสมัชชาสิทธิมนุษยชน ร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ การประสานการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และงานด้านการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412110
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
130
คน