Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 536
รณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ 2565
       สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รณรงค์งดการรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

no-gift-65.jpg
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412262
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
282
คน