Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 22
​กสม. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในจังหวัดน่าน กรณีโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินหงสาใน สปป. ลาว ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน

 
               เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางรัตติกุล  จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพิทักษ์พล  บุญยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพยานผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมนำเสนอข้อมูลผลวิจัย ผลการศึกษาของพยานผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบและกลไกทางกฎหมาย กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อให้ภาคประชาสังคมรับทราบข้อมูล และตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้มีกลไกเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่สภาหอการค้าจังหวัดน่าน เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง สภาเกษตรจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน สื่อมวลชนในพื้นที่ ฯลฯ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบในจังหวัดน่านด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325870
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1264
คน