Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 8
กสม. วสันต์ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมสามมุข โรงแรม KANTARY HOTEL AMATA, BANGPAKONG HOTEL & SERVICED APARTMENTS ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ผู้เรียนและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

          ในการประชุมดังกล่าว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงระบบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238644
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
22
คน