Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 6
กสม. วสันต์ลงพื้นที่สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ รับฟังการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ และบ้านเรียนคริสเตียนหนึ่งพันธสัญญา ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมสถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมรวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238623
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1
คน