Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 10
กสม.สุภัทรา ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปัญหาหรือความเข้าใจและการบังคับใช้ไม่ถูกต้อง
          วันนี้ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรอภิปรายประเด็น “ผู้เสียหายจากกระบวนการยุติธรรม สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและผลกระทบ”ในโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปัญหาหรือความเข้าใจและการบังคับใช้ไม่ถูกต้อง ร่วมกับนายกมล  พงษ์ทอง ผู้ได้รับผลกระทบร่วมถอดบทเรียนและการป้องกัน ดร.อดิศร  ไชยคุปต์ หัวหน้าผู้ตรวจการอัยการ ดำเนินรายการโดย นายเอกณัฐ ตะเคียนนุช ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV โดยมี นายอำนาจ  เจตน์เจริญรักษ์ รองอัยการสูงสุด กล่าวเปิดการสัมมนา จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักอัยการสูงสุด ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุม120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

          กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ข้อมูลที่ประชุมว่า สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงาน กสม. มากที่สุด ปัจจุบันเกิดวิกฤติศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก อัยการมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมอย่างยิ่ง รวมทั้งมีข้อเสนอให้ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การนับระยะเวลาการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนควรเริ่มตั้งแต่จับกุมตัวไม่ใช่เริ่มนับเมื่อนำตัวส่งพนักงานสอบสวน การให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดร้ายแรง 3 วัน เพื่อสอบสวนขยายผล ต้องร้องขอต่อศาล และต้องเป็นหลังผ่านพ้นระยะเวลาการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อลดปัญหาการซ้อมทรมาน การยัดข้อหา การสูญหาย รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งตามมาตรา 29 ด้วย และต้องติดตามการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144905
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
152
คน