Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 19
กสม. สุภัทรา นาคะผิว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา
              เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกื้อ  สมนึก ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
 
              จากการตรวจเยี่ยมพบว่าศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดามีผู้ต้องกักจำนวนทั้งสิ้น 223 คน เป็นหญิง 66 คน ชาย 157 คน เด็ก 10 คน  (ชาย 2 คน หญิง 8 คน) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องกักระยะยาวรอการเดินทางไปประเทศที่สาม จำนวน 147 คน เป็นเมียนมาร์มุสลิม(โรฮีนจา) บางรายอยู่นานกว่า 7 ปี จึงได้เดินทางไปประเทศที่สาม และพบปัญหาสำคัญ ได้แก่ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่รองรับเด็ก งบประมาณค่าอาหารไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน (มื้อละ 25 บาท) เมื่อผู้ต้องกักเจ็บป่วยต้องนำส่งโรงพยาบาลปาดังเบซา ซึ่งอยู่ไกลถึง 30 กิโลเมตร เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะได้จัดทำรายงานผลการตรวจเยี่ยมพร้อมข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่ตรวจเยี่ยมและหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144893
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
140
คน