Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 35
กสม. ศยามลประชุมรับฟังผลการศึกษาและลงพื้นที่รับฟังผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว
          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการ    สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการศึกษาโครงการ “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดน่าน ประเทศไทย กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว” จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โดยความสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทั้งนี้ เวลา 13.30 น. ได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือ
ในการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน”

         จากนั้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดินทางไปยังบ้านน้ำรีพัฒนา และบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านถึงผลกระทบของมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา และผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144883
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
130
คน