Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 28
กสม. สุภัทราร่วมเดินขบวน Bangkok Pride month 2023 รณรงค์สนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ
          วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินขบวนในกิจกรรม "บางกอกไพรด์พาเหรด Bangkok Pride month 2023" ร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (swing) ผู้แทนพรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ถนนพระรามที่  1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

          กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ในเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี คือ “Pride Month” หรือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนหลากหลายทางเพศ เพื่อเฉลิมฉลองให้ความสำเร็จและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลายหลายทางเพศในสังคม และถือเป็นการรณรงค์ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนด้วย
  
          สำหรับ "บางกอกไพรด์พาเหรด Bangkok Pride month 2023" ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Gender เพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาในหลากหลายมิติและขับเคลื่อนใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรับรองเพศสภาพ (Gender Recognition) สมรสเท่าเทียม (Marriage Equality) สิทธิของพนักงานบริการทางเพศ (Sex Work Rights) และ สวัสดิการถ้วนหน้าสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Equal Right to Health)


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5144902
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
149
คน