Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 36
กสม. ศยามล ประชุมมาตรการและแนวทางในการกำจัด ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137
           เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสระมรกต (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ประชุมร่วมกับนายรณรงค์  นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน มาตรการ              และแนวทางในการกำจัด ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมถึงมาตรการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ทั้งนี้ กสม.     จะได้รวบรวมข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148522
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
227
คน