Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 53
กสม. ศยามลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 สูญหายไปจากโรงไฟฟ้าชีวมวลความร้อนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304
          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบ และประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 สูญหายไปจากโรงไฟฟ้าชีวมวลความร้อนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้บริหารของบริษัทเอกชนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายไฟฟ้าชี้แจงสรุปข้อมูลการประกอบกิจการ ลำดับเหตุการณ์ มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งเข้าดูสภาพพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ณ นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

          จากนั้นเวลา 13.30 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้ลงพื้นที่บริษัทเอกชนผู้ประกอบกิจโรงงานเตาหลอมเหล็กและผลิตเหล็ก อำเภอกบินทร์บุรี โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งดูสภาพพื้นที่โรงงานและสถานที่เก็บรักษาฝุ่นแดงปนเปื้อนซีเซียม 137 ภายในโรงงาน ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340337
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1214
คน