Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 46
กสม. ศยามล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี
          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ สมนึก นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรเรือนจำกลางเขาบิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายณัฏฐ์พัฒน์ สิเนหสาร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบิน และเจ้าหน้าที่เรือนจำให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ ภายในเรือนจำ การปฏิบัติตามระเบียบราชทัณฑ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรือนจำ โดยข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสร้างความตระหนัก ความรับรู้ ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148427
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
132
คน