Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 7
กสม. ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลกรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2566 นางปรีดา คงแป้น และนางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ชุมชนถนนสิโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูลจากกลุ่มผู้ร้องเรียนกรณีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น (Medical Hub) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยรอบโครงการดังกล่าว
ในการนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงร่วมกับนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีดังกล่าวต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148437
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
142
คน