Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 17
กสม. ปิติกาญจน์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสถานะบุคคล กลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และร่วมประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล กลุ่มนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G (กลุ่มเด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีถิ่นกำเนิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับสถานะทางทะเบียนหรือไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ) รวมทั้งร่วมมอบบัตรประจำตัวให้กับเด็กนักเรียน พระภิกษุ และสามเณรที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของอำเภอทองผาภูมิ ณ โรงเรียนเกริงกระเวีย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สำหรับการประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลให้กลุ่มนักเรียนรหัส G มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมการปกครอง นายอำเภอทองผาภูมิ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) ร่วมให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ โดยเห็นว่าปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลจำเป็นต้องมีการประกาศกำหนดนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งข้อมูลและความเห็นต่าง ๆ จากการประชุมจะได้นำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148441
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
146
คน