Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 6
กสม. สุชาติ ร่วมมอบบัตรประจำตัวให้เด็ก พระภิกษุ และสามเณรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 1 จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 1 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการมอบบัตรประจำตัว (เลข13 หลัก) ให้กับเด็กนักเรียน พระภิกษุและสามเณรที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะแล้ว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และนายทวีศักดิ์ คำบรรจง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่อาย นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎของเด็ก นักเรียน พระภิกษุ สามเณร ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ทั้งนี้ สำนักทะเบียนอำเภอแม่อาย นำโดยนางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อายได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 Mr. John McGown ผู้อำนวยการองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนา มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน สมาคมสร้างเสริมเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิร่มโพธิ์ และเครือข่ายสถานะบุคคล ร่วมกันรับคำร้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ ประสานโรงเรียนส่งเอกสารให้ทางอำเภอแม่อาย กำหนดเลขประจำตัวและถ่ายบัตรประจำตัวของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน
โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเด็กกลุ่ม G จำนวน 2,406 ราย จาก 42 โรงเรียน โดยจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 259 ราย ขาดคุณสมบัติ 202 ราย ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา 363 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1,582 ราย สำหรับผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์สามเณร ในอำเภอแม่อายได้จัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 24 วัด มีจำนวนพระสงฆ์สามเณรที่ประสบปัญหา จำนวน 114 รูป ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ และกำหนดเลข 13 หลักแล้วจำนวน 17 รูปอยู่ระหว่างดำเนินการ 97 รูป
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีแก่ ภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียนที่ได้รับมอบบัตรฯ และย้ำถึงจุดยืนของ กสม.ในการแสวงหาความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเพื่อให้ทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเช่นสิทธิในหลักประกันสุขภาพ สิทธิในการเดินทาง รวมถึงได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมาย และเป็นการขจัดความไร้รัฐ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4919746
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1335
คน